500

Diametro Interno
D – 2 x w.t.

Tolleranza sul Diametro D/DI
EN 10253-4 | D2:+/-1% or 0,5 mm whichever is the greater
EN 10253-4 | D3*:+/-0,75% or 0,3 mm whichever is the greater
EN 10253-4 | D4*:+/-0,5% or 0,1 mm whichever is the greater
DIN 2605:+/-1%
DIN 2605 | *:+/- 0,6 %

Tolleranza sullo spessore
EN 10253-4, DIN 2605-2 | T:-12,5% / +15%
DIN 2605-1 | T:-12,5% / +15%

EN 10253-4 model 2D (DIN 2605 type 2) Radius ~ 1 D
F (r):508 +/-5
C:1016 +/-10
B (b):762 +/-10
(e):210

EN 10253-4 model 3D (DIN 2605 type 3) Radius ~ 1.5 D
F (r):762 +/-5
C:1524 +/-10
B (b):1016 +/-10
(e):316

EN 10253-4 model 5D (DIN 2605 type 5) Radius ~ 2.5 D
F (r):1245 +/-5
(b):1500
(e):516

(DIN 2605 type 10) Radius ~ 5 D
(r):2540
(b):2794
(e):1052

(DIN 2605 type 20) Radius ~ 10 D
(r):5080
(b):5334
(e):2104

Fuori squadra – X(Q***)
1% O.D. or 1mm whichever is the greater


Sfoglia Catalogo